top of page

Motivatie

D66.png

Vrienden, Democraten, Graag ben ik jullie kandidaat voor het lijsttrekkerschap bij de verkiezingen voor de Eerste kamer. Aan deze eerste zin zijn weken van overdenking en emotie voorafgegaan. Ik mag immers al 10 jaar jullie vertegenwoordiger in de Tweede Kamer zijn, woordvoerder op het mooiste onderwerp: onderwijs. Met als hoogtepunt onze onderwijsvisie, die nu wordt uitgevoerd. Ik wil nu aan een nieuwe missie beginnen. In 20 jaar politiek heb ik een steeds verdere polarisatie gezien. Het eigen belang wint te vaak van het gezamenlijke. Dat maakt het moeilijker om echte vooruitgang te bewerkstelligen. Terwijl overal grote sprongen vooruit nodig zijn om het leven voor onze (klein)kinderen, voor iedereen beter te maken. Als raadslid in Leiden is het me gelukt een nieuwe bestuurscultuur te creëren. Nu wil ik bijdragen aan een Eerste Kamer die - zolang die bestaat - werkt aan zorgvuldiger wetgeving met oog voor mensen. Die scherp is op voorspelbaarheid en duidelijkheid. Een Eerste Kamer waar politici samenwerken aan vertrouwenwekkende politiek. Aan een zekere politieke kalmte. Zonder de inhoudelijke scherpte in het debat te verliezen. Ik ga fluitend naar het werk, heb onverminderd energie en ideeën. En hoewel het leven mij niets cadeau heeft gedaan ben ik een bevoorrecht mens. Met mijn lieve vrouw en kinderen, en bovenal 3 fantastische kleinkinderen! Een feest. Met mijn grote vriend, mijn kleine broer met Down. En met mijn lieve, sterke moeder van 100. Rijkdom. Ook zij vormen mijn overwegingen. Ik wil meer tijd met hen delen. Tegelijkertijd wil ik mij voluit blijven geven voor onze idealen, voor onze samenleving.  Ik meen dat ik in deze fase van mijn leven onze partij het best kan dienen door mijn levenservaring, leraarschap en leiderschap vanaf volgend jaar in te zetten in de Eerste Kamer. Als aanvoerder van een grote, diverse D66-club. Ik hoop op jullie steun. Paul van Meenen

6155baa2bda5a7ddaaa70c87_Politiek bezoek op ons kindcentrum De Nieuwe Draai.jpg
“grote sprongen vooruit zijn nodig om het leven voor onze (klein)kinderen, voor iedereen beter te maken.”

Paul van Meenen

bottom of page